ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΙΟΥ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΙΟΥ 2019