ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑKΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑKΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2017