ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019