Οδηγίες Παρακολούθησης Εξέλιξης Αιτημάτων

 


Η παρακολούθηση της εξέλιξης-κατάστασης ενός αιτήματος γίνεται με δύο τρόπους:

α) Από την διαδικτυακή μας πύλη - Αφού κάνετε είσοδο με τα στοιχεία σας (όνομα χρήστη & κωδικός) στην αρχική σελίδα του www.minoapediadas.gr μετά επιλέγετε «τα αιτήματά μου» στό πλαίσιο χρήστη. Θα εμφανιστούν όλα τα αιτήματα που έχετε υποβάλει στον Δήμο μέσω της Ιστοσελίδας.