Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 29745/18.04.2019 (ΦΕΚ 1366/19.04.2019 τεύχος Β’) Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα, ψηφοφορία αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και γραμματείς εφορευτικών επιτροπών κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019.

Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 29745/18.04.2019 (ΦΕΚ 1366/19.04.2019 τεύχος Β’) : Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα, ψηφοφορία αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και γραμματείς εφορευτικών επιτροπών κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019.