22-09-2015,Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) για πηγάδια ή γεωτρήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΚΠΝΕΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (ΕΜΣΥ) ΓΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ Ή ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

          Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ενημερώνει τους δημότες του Δήμου ότι παρατείνεται έως τις 30-09-2015 χωρίς επιβολή προστίμου, η έκδοση άδειας χρήσης νερού από την Δ/νση Υδάτων.

          Η παράταση της προθεσμίας αφορά δημότες που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση στο Δήμο για την  εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) για πηγάδια ή γεωτρήσεις και δεν πρόλαβαν να προχωρήσουν στην έκδοση άδειας χρήσης νερού.

          Μετά την 01-10-2015 μέχρι και την 31-12-2015 θα καταβάλλεται πρόστιμο 50€ για κάθε μήνα καθυστέρησης ενώ από 01-01-2016 θα καταβάλλεται πρόστιμο 1000€ έως 2000€.

 

          Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη Δ/νση Υδάτων (Οδός Μάρκου Μουσούρου 15, Παλιό Απολλώνιο 5ος όροφος,  τηλέφωνο επικοινωνίας :  2813-410133 κ. Μανουσέλης) και είναι τα ακόλουθα :

 

  1. Χάρτης-απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης  όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του σημείου υδροληψίας καθώς και τα περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος για την αγροτική χρήση.
  2. Αντίγραφο αίτησης ΕΜΣΥ που κατατέθηκε στο Δήμο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση ΕΜΣΥ στο Δήμο μπορούν να υποβάλλουν μέχρι 31-12-2015 με πρόστιμο 100€ .

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :

α) στη Δ/νση Υδάτων της  Περιφέρειας Κρήτης, στο τηλέφωνο :  2813-410133 κ. Μανουσέλης και

β) Στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στη Δ.Ε. Θραψανού, στο τηλέφωνο : 28913-40418 κ. Γιαλιαδάκης Κων/νος