30-7-2015,Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής(ΕΠ Ι)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ Ι)

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες ότι, δόθηκε παράταση για την υποβολή των Αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I), από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα « Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής » (ΕΠ I) από μέρους των δυνητικά ωφελουμένων, ορίζεται η 26η Αυγούστου 2015.

Σημειώνεται ότι oι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΗΔΙΚΑ (https://www.idika.org/teba/), είτε ιδιωτικά με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΤΑΧΙS), είτε μέσω των Εταίρων ( Δήμος Μινώα Πεδιάδας ) στα εξής σημεία :

 

  • Στο Γραφείο Κοινωνικής πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Αρκαλοχώρι, κα Τσιάγγα Μαρία) 
  • Στο ΚΕΠ της Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου (κα. Μελεσσανάκη Καλλιόπη)
  • Στο ΚΕΠ της Δ.Ε. Καστελλίου (κα. Μυλωνά Σταυρούλα) και
  • Στο Κ.Ε.Π. της Δ.Ε. Θεαψανού(κα. Γιαμαλάκη-Σταμπουλή Μαρία)   

 

Σε ότι αφορά στην αίτηση που θα συμπληρώσουν οι ωφελούμενοι θα υπάρχουν οδηγίες στην ίδια την αίτηση (στην εφαρμογή).

Οι ωφελούμενοι που θα απευθυνθούν στις υπηρεσίες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας θα πρέπει να έχουν μαζί τους :

ü                    ΑΦΜ

ü                    ΑΜΚΑ

ü                    Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.)  

ü                    Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομικό έτος 2014)

ü                    ΕΝΦΙΑ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

Η αίτηση  επέχει θέση  Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 και θα πρέπει να εκτυπώνεται, να υπογράφεται και να φυλάσσεται.

Το ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες θα κάνει την διασταύρωση των στοιχείων, ενώ κάθε ωφελούμενος ή πιστοποιημένος χρήστης θα μπορεί να μπαίνει με τους κωδικούς του και να ενημερώνεται σε τι κατάσταση βρίσκεται η αίτησή του (έλεγχος - διασταύρωση, έγκριση).

 

 

Τα εισοδηματικά κριτήρια των ωφελούμενων στο πρόγραμμα διαμορφώνονται ως ακολούθως :

 

Οικογενειακή κατάστασης ωφελούμενων

Ετήσιο Εισόδημα

Μηνιαίο Εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο

3000 €

250 €

Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος

4500 €

 

375 €

Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

5400 €

450 €

Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

6300 €

525 €

Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

7200 €

600 €

Οικογένεια με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

8100 €

675 €

 

Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενδυνάμωσης τόσο σε ενηλίκους όσο και στα παιδιά.