6-08-2015,Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015(Καστέλλι)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική  Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 10η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30΄μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζαχαρίας Καλογεράκης