06-05-2019, Έναρξη εργασιών Κόμβου Αρκαλοχωρίου και απομάκρυνση επικείμενων από τα οικόπεδα της απαλλοτρίωσης.

                                                                                                                                          Αρκαλοχώρι, 07-05-2019


Ενόψει  της έναρξης των εργασιών του Κόμβου Αρκαλοχωρίου από τον ανάδοχο εργολάβο, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων όπου βρίσκονται εντός των ορίων της απαλλοτρίωσης που έχει οριοθετηθεί επί του εδάφους, να απομακρύνουν άμεσα, ό,τι βρίσκεται εντός μέχρι τις 15.05.2019.

 Σε διαφορετική περίπτωση θα απομακρυνθούν από τον ανάδοχο εργολάβο.