08-11-2018, ΕΚΔΟΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμεΑ ΕΤΟΥΣ 2018

Γνωρίζουμε  στους δικαιούχους δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ(Ανανέωση -Έκδοση) ότι άρχισε η κατάθεση των δικαιολογητικών για την ανανέωση ή την έκδοση των

δελτίων αυτών για το έτος 2018.

     Παρακαλούνται οι  ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες να έρχονται σε τηλεφωνική επικοινωνία με το ΚΕΠ της περιοχής μόνιμης κατοικίας τους.

ΚΕΠ  Αρκαλοχωρίου    2891340502

ΚΕΠ  Καστελλίου          2891340142

ΚΕΠ  Θραψανού           2891041838

 

    Ημερομηνία λήξης κατάθεσης των παραπάνω δικαιολογητικών ορίσθηκε η

31/12/2018.