15-05-2018, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της σημαντικής μείωσης των βροχοπτώσεων (που ανέρχεται στο 60-70% συγκριτικά με το μέσο όρο των 7 τελευταίων ετών), οι στάθμες των γεωτρήσεων εμφανίζουν πρωτοφανή υποχώρηση και τα αποθέματα του νερού έχουν μειωθεί.

Ως εκ τούτου, η κατανάλωση θα πρέπει να περιοριστεί στην απολύτως απαραίτητη οικιακή χρήση, ώστε το νερό να επαρκεί για όλους και να μην υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης. Η συνετή χρήση του νερού εξασφαλίζει τη συνεχή ροή στα δίκυα και την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της περιοχής.

Το νερό που περέχεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π προορίζεται αποκλειστικά για υδρευτικούς σκοπούς. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σπατάλη νερού (πότισμα κήπων ή άλλων καλλιεργειών από το υδρευτικό δίκτυο , πλύσιμο κοινόχρηστων χώρων με λάστιχο κλπ.), η υδροδότηση αυτεπάγγελτα θα διακόπτεται και θα επιβάλλονται κυρώσεις).

 

                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Α.Υ.Μ.Π.

                                                                 Μιχάλης Σπυριδάκης

 

Αρχεία