14-05-2018, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ «Δημοτική Κατασκευαστική Μινώα Πεδιάδας – Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.                                                                                                                       

Εκθεσιακό Κέντρο                                                   

Τ.Κ. 70300

Αρκαλοχώρι, Ηρακλείου Κρήτης

Τηλέφωνο: 28910-24390

Fax : 28910-24391  

E-mail : kataskeuastikiae@gmail.com 

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

Καλούνται οι πιστωτές της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κατασκευαστική Μινώα Πεδιάδας – Α.Ε. Ο.Τ.Α.» να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους μαζί με τα επίσημα δικαιολογητικά αυτών (π.χ. Τιμολόγια, συμβάσεις κ.τ.λ.), από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι και την 31.05.2018, στους εκκαθαριστές της επιχείρησης.

Η αναγγελία των απαιτήσεων και η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται μέχρι και την 31.05.2018, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-13:00, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης που βρίσκονται στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος Τ.Κ. 70300. Αρμόδια για την λήψη των απαιτούμενων εγγράφων κατ’ εξουσιοδότηση των εκκαθαριστών είναι η κα Θεονύμφη Κρουσανιωτάκη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 28910.24390

Φαξ 28910.24391

e-mail: kataskeuastikiae@gmail.com

Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιευτεί στο site του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σε μία τοπική εφημερίδα και να τοιχοκολληθεί στα Δημοτικά καταστήματα Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Καστελλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

Αθήνα, 14.5.2018

Οι Εκκαθαριστές της ‘ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ’

 

Ιωάννης Ζαβίτσας                  Καραπάνος Κων/νος