21-05-2015, Ξεκινούν οι αιτήσεις Εγγραφής - Επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, για το σχολικό έτος 2015-2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

      Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις  Εγγραφής  - Επανεγγραφής  στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας , για το σχολικό έτος 2015-2016 ,  θα  υποβάλλονται  στους  Παιδικούς Σταθμούς , από  Δευτέρα  25/05/2015 έως  και   Παρασκευή 25/06/2015, και  ώρες  9:30 π.μ.  - 11:00 π.μ. 

      Στους Παιδικούς Σταθμούς ,  θα φιλοξενηθούν παιδιά  ηλικίας  από  2,5  ετών, με  απαραίτητη  προϋπόθεση  να  έχουν  αγωγή  τουαλέτας, με αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης από 01/01/2011 έως 28/02/2013.     Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α..

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής – Επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς

 1. Αίτηση Εγγραφής - Επανεγγραφής ( διατίθεται από το Σταθμό ) .
 2. Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής του παιδιού επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής ( διατίθεται από το Σταθμό ) .
 3. Υπεύθυνη δήλωση καταβολής τροφείων ( διατίθεται από το Σταθμό ). 
 4. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού ( ισχύει για νέες εγγραφές ) .
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 7. Βεβαίωση εργοδότη για την εργασία των γονέων ( και οι δύο γονείς πρέπει να είναι εργαζόμενοι ). Στη βεβαίωση να αναφέρεται το ύψος των μηνιαίων καθαρών αποδοχών και ο συνολικός χρόνος εργασίας. Μαζί με τη βεβαίωση, προσκομίζονται και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ενσήμων του τρέχοντος έτους των γονέων, για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο από τον ασφαλιστικό φορέα που να αποδεικνύει την άμεση ασφάλιση του.
 8. Βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού ( διατίθεται από το Σταθμό ) .
 9. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται  κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του . Επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματιονο-αντίδρασης  (Mantoux).
 10. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
 11. Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής η οποία αναφέρει ότι ο γονέας φοιτά κανονικά, εφόσον πρόκειται για γονείς φοιτητές.
 12. Βεβαίωση αρμόδιας Στρατολογικής Αρχής, εφόσον πρόκειται για στρατευμένο γονέα.
 13. Για γονείς ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
 14. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις .  

Πληροφορίες για τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται :  

 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αρκαλοχωρίου: 28910 22577
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καστελλίου: 28910 31495

 

Σημειώνεται πως η εγγραφή - επανεγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς  Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας δεν θα είναι δυνατή με ελλιπή δικαιολογητικά ή εμβόλια .