7-02-2019,Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας