20-11-2012, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 20ης Νοεμβρίου 2012

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 20ης Νοεμβρίου 2012