Απόφαση 167/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για τα τέλη και δικαιώματα

Απόφαση 167/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για τα τέλη και δικαιώματα