Μεταφορά της Λαικής Αγοράς Καστελλίου της Τετάρτης στις οδούς Σωκράτους, Ιεράς Μονής Καλλέργη και Κόρακα.

Μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Καστελλίου της Τετάρτης στις οδούς Σωκράτους, Ιεράς Μονής Καλλέργη και Κόρακα.