Στοιχεία Επικοινωνίας Δημάρχου

Δήμαρχος:

Ζαχαρίας Καλογεράκης

Καστέλλι: τηλ. 28913 40115, fax: 28910 32197

Αρκαλοχώρι: τηλ. 28913 40335,40300, fax: 28910 29096

Θραψανό: τηλ. 28913 40405, fax: 28913 40417

e-mail:zkalogerakis@gmail.com