ΣΚΟΠΟΙ ΝΠΔΔ

 

Ο «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» συστάθηκε με το ΦΕΚ 1118/ τ. Β'/3-6-2011, ύστερα από τη συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αρκαλοχωρίου (ΦΕΚ 630/τ.Β/26-11-87», «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Καστελλίου (ΦΕΚ 1646/τ.Β/24-8-1999)» και «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Καστελλίου Πεδιάδος (ΦΕΚ 89/ τ.Α7ΐ1-06-1962)».

ΣΚΟΠΟΙ ΝΠΔΔ

1.  Η ίδρυση, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση βιβλιοθηκών.

1. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

2. Η ίδρυση και προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.

3. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών κτιρίων που παραχωρούνται στους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

4. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.

5. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού, αρχαιολογικού, θρησκευτικού και αθλητικού τουρισμού.

  8.  Η ίδρυση και λειτουργία θεατρικών σχημάτων.

  9. Η ίδρυση και λειτουργία θερινού κινηματογράφου.

  10 . Η έκδοση εντύπων, περιοδικών, φυλλαδίων, αφισών κ.λπ. με θέματα πολιτισμού που προβάλουν το Δήμο μας.

  11. Η καταγραφή της τοπικής ιστορίας και η καταγραφή των μνημείων του Β' Παγκοσμίου πολέμου του Δήμου μας.

  12. Η δημιουργία πολιτιστικών ιστοσελίδων.

  13. Η διενέργεια σεμιναρίων, συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων, συμποσίων και η έκδοση των πρακτικών τους με θέματα πολιτισμού, κρητικής διατροφής, παραδοσιακών επαγγελμάτων κ.λπ. για τη διατήρηση της πολιτιστικής και πολιτισμικής παράδοσης της περιοχής του Δήμου μας.

  14. Η θεσμοθέτηση τριήμερων πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων μεταξύ των σχολείων του Δήμου μας με σκοπό την απόκτηση αντίληψης Ενιαίας Δημοτικής Ταυτότητας.

  15.Η υποστήριξη του μαζικού και σωματειακού αθλητισμού.

    16. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης.

    17. Η συντήρηση και διαχείριση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αρκαλοχωρίου Δ.Α.Κ.Α.

    18. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

    19. Η συνεργασία και βοήθεια με όλους τους αθλητικούς φορείς (Αθλητικά Σωματεία, Αθλητικές Ενώσεις,

    Αθλητικές Ομοσπονδίες κ.λπ.).

    20. Η διενέργεια σεμιναρίων, συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων, συμποσίων και η έκδοση των πρακτικών τους με θέματα αθλητισμού για τη διατήρηση και προβολή της αθλητικής παράδοσης της περιοχής του Δήμου μας.


    21.  Η έκδοση φυλλαδίων, περιοδικών και εντύπων με θέματα αθλητισμού.

    22.  Η δημιουργία αθλητικών ιστοσελίδων.

    23. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων και δράσεων (δενδροφυτεύσεις, οικολογικά πάρκα κ.λπ.) για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
    24. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία και η καταπολέμηση της ρύπανσης.

    25.  Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων για θέματα περιβάλλοντος.

    26. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
    27. Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών του Δήμου όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίες αποβλήτων.
    28. Συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας του δήμου.