ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΟΠΑΠ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 2013-2014

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E-MAIL ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1 Καλογεράκης Γεώργιος - Πρόεδρος  
klg1@windowslive.com 6972817716
2 Μουρτζάκης Γεώργιος - Αντιπρόεδρος
- 6973043366
3
Κεγκέρογλου Χρυσούλα - Μέλος    
deyaar2001@yahoo.gr 6997815751 - 2891022742
4 Μαρνελάκης Εμμανουήλ- Μέλος  
- 6944462929
5 Καλαϊτζάκης Μιχαήλ - Μέλος        
mike_coach 35@yahoo.gr 6948046357
6 Ιωαννίδης Γεώργιος - Μέλος            
gioioannidis@gmail.com 6977622620
7 Μπεχλιβάνου Ειρήνη - Μέλος          
mpexlirine@windowslive.com 6936815835
9 Ασσαργιωτάκη Ειρήνη - Μέλος        
renassara@yahoo.gr 6944247621
10 Συριγωνάκης Νικόλαος - Μέλος    
siriaonakis@faistos.gr 6972669757
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 Φραγκάκη-Χατζάκη Ευαγγελία -  Αναπληρώτρια Αντιπροέδρου  
  6934127066
2 Μουμούρη Αντωνία - Αναπληρώτρια   
info@xoroekfrasi.gr 6980078477 - 2891023423
3 Σκλιβάκης Κων/νος - Αναπληρωτής   
skliva kisk @gmail.com 6978334708
4 Μαραυγάκης Αναστάσιος -  Αναπληρωτής    
maeakp@gmail.com 6932731440
5 Αργυρίου Πελαγία- Αναπληρώτρια  
plsfak@hotmail.com 6972775053
6 Ηγουμενάκη Ελένη - Αναπληρώτρια   
lena.igou@hotmail.com 6937493930
7 Καλιακάκης Ιωάννης - Αναπληρωτής   
kaliakakis@neakriti.gr 6973633180
8 Κατσουνάκης Εμμανουήλ -  Αναπληρωτής   
  6937340054