22-4-2015,Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27η Απριλίου 2015

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27ηΑπριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων τουΔημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα παρακάτω θέματα τηςημερήσιας διάταξης που ακολουθούν στο συνημμένο αρχείο.