14-12-2015,Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 18η Δεκεμβρίου 2015 (Καστέλλι)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00' για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα μετις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).