27-08-2015,Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 31 Αυγούστου 2015 στο Καστέλλι

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 31η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00' για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Ζαχαρίας Καλογεράκης