3-7-2015,Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8-07-2015 στο Καστέλλι

Σας καλούµε, σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 8 η Ιουλίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00΄στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που ακολουθούν στο συνημμένο αρχείο.