Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017(Καστέλλι)

Σας καλούµε, σε τακτική συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 05η Σεπτεµβρίου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που ακολουθούν στο συνημμένο αρχείο.