24-12-2015,Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 31η Δεκεμβρίου 2015

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 31ηΔεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεωντου Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.