26-10-2015,Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η Οκτωβρίου 2015 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00’ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού  Καταστήματος  Καστελλίου για να εξετάσουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν στο συννημένο αρχείο.