27-7-2017,Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 31η Ιουλίου 2017(Καστέλλι)

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 31η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30’ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο.