23-3-2015,Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 27-03-2015 στο Καστέλλι

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27η Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που επισυνάπτονται.