13-08-2015,Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015 στον Ευαγγελισμό

 Σας καλούµε, σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 19η Αυγούστου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30’ στον Ευαγγελισµό Καστελλίου (έδρα του ∆ήµου) στην αίθουσα της ενορίας για να εξετάσουµε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που ακολουθούν στο συνημμένο αρχείο.