19-2-2016,Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου την 23-02-2016(Καστέλλι)

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 23ηΦεβρουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00’ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων τουΔημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα θέματα τηςημερήσιας διάταξης που ακολουθούν στο συνημμένο αρχείο.