11-3-2016,Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 18-03-2016(Καστέλλι)

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 18η Μαρτίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00’ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του συνημμένου αρχείου.