28-2-2017,Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε, σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 5η Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1) Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64).2) Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74).3) Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74).