10-7-2017,Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017(Καστέλλι)

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ(Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 10η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).