22-10-2015,Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθεται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 2015-2019 του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθεται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός – Α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την περίοδο 2015 – 2019 μετά  και την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο με  την υπ` αριθμό 225/2015  Απόφαση και το υπ` αριθμό  πρωτ. 10948/29-09-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη νομιμότητα της Απόφασης.

 Το εγκεκριμένο πλέον κείμενο του Στρατηγικού  σχεδιασμού πρόκειται να τεθεί  προς συζήτηση στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης την 29-10-2015 , σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 76 του νόμου 3852/2010, ενώ παράλληλα δημοσιοποιείται και καταχωρείται στη σελίδα του δήμου Δήμου Μινώα Πεδιάδας http://www.minoapediadas.gr για δημόσια διαβούλευση από σήμερα 22-10-2015 έως και 10-11-2015.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους αναφορικά με το Στρατηγικό Σχεδιασμό 2015-2019 του Δήμου έως 10-11-2015:

Α) είτε σε έντυπη μορφή  στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  (διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 212, Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70300 , Υπόψη: Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής )

Β) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: giakoumaki@minoapediadas.gr.

 

Το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού(Ά φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου,είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο http://www.minoapediadas.gr/municipality/EP201519