Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την περίοδο 2015-2019

Με το υπ` αριθμό πρωτοκόλλου 8872/5-8-2016 εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την περίοδο 2015-2019 καθώς και η Έκθεση διαδικασιών κατάρτισης του.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για την περίοδο 2015-2019 αποτελείται από την Α΄Φάση(Στρατηγικός Σχεδιασμός) και τη Β΄ Φάση(Επιχειρησιακός  και Οικονομικός Σχεδιασμός ) και αφορά όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα.