Περιληπτική Διακήρυξη Διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το σχολικό έτος 2011-2012

Περιληπτική Διακήρυξη Διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το σχολικό έτος 2011-2012