14-6-2012, Κοινωφελής εργασία στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

 

Από σήμερα Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 τίθεται σε ισχύ προκήρυξη για 1455 θέσεις εργασίας στο Νομό Ηρακλείου μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Το πρόγραμμα, υλοποιείται από το φορέα «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ», και απευθύνεται  σε  ανέργους (με κάρτα ανεργίας σε ισχύ) και σε αγρότες εγγεγραμμένους στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ (με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 10.500€  για το 2009).  Για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας έχουν εγκριθεί 130 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων.

      Την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν, στα ΚΕΠ του Δήμου (Αρκαλοχώρι, Καστέλλι, Θραψανό), από όπου μπορούν να αντλήσουν και αναλυτικές πληροφορίες για τις ειδικότητες, το χρονικό διάστημα απασχόλησης, τον τόπο απασχόλησης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτησή τους. Την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να την αποστείλουν με προσωπική τους ευθύνη στην «Αλληλεγγύη Κρήτης» μέσω των ΕΛΤΑ, με συστημένη  προσωπική  επιστολή.

  Η λήξη  της προθεσμίας για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι στις 25 Ιουνίου 2012.

Την ευθύνη για την προκήρυξη, την κατάταξη, την  τοποθέτηση  των  υποψηφίων  στις  θέσεις τους καθώς και την μισθοδοσία τους, έχει Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ, η οποία θα συλλέξει όλες τις αιτήσεις, θα προχωρήσει στην αξιολόγηση και θα αποστείλει τα αποτελέσματα στον ΑΣΕΠ για  τον  έλεγχο νομιμότητας και  τελικής  έγκρισης των προσλήψεων.

Οι συμπράττοντες  φορείς, δηλαδή οι  Δήμοι κτλ. δεν έχουν καμία αρμοδιότητα  στον τρόπο επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια στη συμπλήρωση των αιτήσεών τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • Στο ΚΕΠ Αρκαλοχωρίου (τηλ. 28913 40501)
  • Στο ΚΕΠ Καστελλίου (τηλ. 28913 40141)
  • Στο ΚΕΠ Θραψανού (τηλ. 28910 41838)

Παρακάτω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναρτημένα και να κατεβάσουν τα αρχεία:

1. Περιληπτική Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων Κοινψφελούς Εργασίας στο Νομό Ηρακλείου

2. Αναλυτική Προκήρυξη θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας στο Νομό Ηρακλείου

3. Έγκριση θέσεων από το ΑΣΕΠ

4. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

5. Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Συμμετοχής

6. Απαιτούμενα δικαιολογητικά αίτησης

7. Τρόπος υποβολής αιτήσεων υποψηφίων

8. Γνώση χειρισμού Η/Υ

9. Τίτλοι γλωσσομάθειας