6-12-2017,Γρήγορο Internet με ευρυζωνικές συνδέσεις στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Νέες ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών  και των επιχειρήσεων απέκτησαν  οκτώ  (8) οικισμοί του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του έργου  Rural Broadband με την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών.

Ειδικότερα,ο Όμιλος ΟΤΕ ανέλαβε πριν από 2 χρόνια στο πλαίσιο του ΣΔΙΤ έργου Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» της Κοινωνίας της Πληροφορίας, που σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,την ανάπτυξη ενός δικτύου οπτικών  ινών σε 2.260 «λευκούς» οικισμούς.

Αναλυτικότερα οι  8 οικισμοί  του Δήμου Μινώα Πεδιάδας που έχουν πλέον πρόσβαση σε συνδέσεις VDSL και ταχύτητες έως 50 Mbps είναι :

1.Παναγιά

2. Ρουσσοχώρια

3.Δεμάτι

4.Λαγούτα

5. Σκινιάς

6. Καραβάδω

7.Κασσάνοι

8.Αυλή

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν τις νέες ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων μπορούν να απευθύνονται στους παρόχους υπηρεσιών λιανικής.

Οι νέες ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων που είναι πλέον διαθέσιμες ,αναμένεται να βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων των παραπάνω οικισμών, καλύπτοντας τις καθημερινές τους ανάγκες για επικοινωνία,ψυχαγωγία και συνδεσιμότητα,ενώ παράλληλα θα συμβάλλουν έμπρακτα  στην ανάπτυξη  της τοπικής επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας μέσω της απρόσκοπτης πρόσβασης στα αγαθά της Ψηφιακής εποχής.