Υποβολή Δηλώσεων ζηµιάς για την αµπελοκαλλιέργεια στις Τοπικές Κοινότητες Λευκοχωρίου, Πανοράµατος και Ινίου του Δήµου Μινώα Πεδιάδας.

Υποβολή Δηλώσεων ζηµιάς για την αµπελοκαλλιέργεια στις Τοπικές Κοινότητες Λευκοχωρίου, Πανοράµατος και Ινίου του Δήµου Μινώα Πεδιάδας. Ο Δήµος Μινώα Πεδιάδας ενηµερώνει τους δηµότες των οποίων τα αµπέλια έχουν υποστεί ζηµιά από την βροχόπτωση που έγινε στις 26 και 27/07/2018, ότι έχει εγκριθεί αναγγελία και µπορούν να υποβάλλουν σχετική δήλωση στους Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. της Δηµοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου. Η αναγγελία της ζηµιάς αφορά τις Τοπικές Κοινότητες Λευκοχωρίου, Πανοράµατος και Ινίου.

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ:

Για την Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου: 10-08-2018

Για τις Τοπικές Κοινότητες Πανοράµατος και Ινίου: 11-08-2018 .

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

- A.Δ.T.

- A.Φ.Μ.

- Αρ. Λογ/σµού Τράπεζας

- Δήλωση Καλλιέργειας