29/09/2011, Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 5η Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου του πρώην Δήμου Αρκαλοχωρίου για να εξετάσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1)     

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

2)    

Συμμετοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο 3ο Φεστιβάλ Ελληνικού Γάλακτος και Τυριού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την 21η, 22η και 23η Οκτωβρίου 2011. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

3)    

Έγκριση Ο.Ε.Υ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π) Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής: ο δ.σ. Καλογεράκης Γεώργιος.

4)    

Καθορισμός εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής: ο δ.σ. Καλογεράκης Γεώργιος.

5)    

Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελής Επιχείρησης Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής ο δ.σ. Χαρουλάκης Νικόλαος.

6)    

Έγκριση διετούς σχεδίου δράσης της Κοινωφελής Επιχείρησης Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής ο δ.σ. Χαρουλάκης Νικόλαος.

7)    

Κανονισμοί Λειτουργίας Κοινωφελής Επιχείρησης Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής ο δ.σ. Χαρουλάκης Νικόλαος.

8)    

Πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

9)    

Έγκριση μελέτης: «Προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (α.μ. 32/2011). Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

10)              

Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας του έργου: «Προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων λόγω αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

11)  

Εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (α.μ. 12/2011)» - Απευθείας ανάθεση. Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

12)              

Αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων/μηχανημάτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος  κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

13)              

Τροποποίηση προϋπολογισμού 2011 για την ενδυνάμωση υφιστάμενου κ.α. 10-6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων». Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος  κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

14)              

Τροποποίηση προϋπολογισμού 2011. Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος  κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

15)              

Ψήφιση της υπό κ.α. 00-6117 πίστωσης ποσού 25.000,00 € με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία». Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος  κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

16)              

Έγκριση επιστροφής ποσού 22,00 € στον Χαλαμπαλάκη Γεώργιο τ. Ιωάννη. Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος  κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

17)              

Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλου σε σεμινάριο στην Αθήνα. Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος  κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

18)              

Παραλλαγή – μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ για την διαμόρφωση της Πλατείας Σμαρίου. Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος  κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

19)              

Ηλεκτροδότηση ακινήτου από το δίκτυο Χ.Τ. με παροχή ισχύος 25 KVA (No2) αναφορικά με την ηλεκτροδότηση της πλατείας στο Σμάρι Πεδιάδος. Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος  κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

20)            

Ηλεκτροδότηση ακινήτου από το δίκτυο Χ.Τ. με παροχή ισχύος 15 KVA (No1) αναφορικά με την ηλεκτροδότηση της πλατείας στο Αμαριανό Πεδιάδος. Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος  κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

21)              

Ηλεκτροδότηση ακινήτου από το δίκτυο Χ.Τ. με παροχή ισχύος 15 KVA (No1) αναφορικά με την ηλεκτροδότηση της πλατείας στην Μαθιά Πεδιάδος. Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος  κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

22)            

Ηλεκτροδότηση ακινήτου από το δίκτυο Χ.Τ. με παροχή ισχύος 15 KVA (No1) αναφορικά με την ηλεκτροδότηση της πλατείας στην Πολυθέα Πεδιάδος. Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος  κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

23)            

Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου Αποστόλων με αριθμό παροχής 54818617-01. Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος  κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

24)            

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μετατροπή αίθουσας εκθεσιακού κέντρου σε συνεδριακό χώρο στο Δήμο Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 43/2010). Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος  κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

25)            

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Κανδεμιλή Δημητρίου του Ιωάννη. Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

26)            

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Σμυρνάκη Εμμανουήλ του Νικολάου. Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

Γρηνάκης Γεώργιος