2/09/2011,Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση για συνεδρίαση.

 

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 8η  Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Καστελλίου για να εξετάσομε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

1)     

Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης (ΠΕΔ Κρήτης) (ΦΕΚ Α΄ 182/22.8.2011). Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Γρηνάκης Γεώργιος.

2)    

Σύσταση επιτροπής εισήγησης ονοματοδοσίας οδών και πλατειών Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Γρηνάκης Γεώργιος.

3)    

Ονομασία οδού στο Γεράκι σε ‘‘Οδός Κωνσταντίνου Γιαννοπουλάκη’’. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.  

4)    

Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» Αλέξανδρος Μπαλτατζής, για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Φυσιολατρική διαδρομή στο φαράγγι Αναποδάρη» (α.μ. 30/2011). Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

5)    

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γρηνάκης Γεώργιος.

6)    

Έγκριση κανονισμού άρδευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

7)    

Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

8)    

Συγκρότηση επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

9)    

Έγκριση αλλαγής χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Σαμπά σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 του Π.Δ. 161/2000. (Σχετική 114/2011 Α.Δ.Σ.)

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

10)              

Παραχώρηση απλής χρήσης  ακινήτου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ζωοφόρων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζωοφόρων. Έγκριση αλλαγής χρήσης. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

11)  

Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Εισηγήτρια: η δ.σ. κ. Χατζάκη – Φραγκάκη Ευαγγελία.

12)              

Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Εισηγήτρια: η δ.σ. κ. Χατζάκη – Φραγκάκη Ευαγγελία

13)              

Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου του Δήμου. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη. 

14)              

Τροποποίηση προϋπολογισμού και αποδοχή χρηματοδότησης για την κατασκευή του έργου: «Βιολογικός καθαρισμός και κεντρικός αγωγός λυμάτων οικισμών Γερακίου – Αρμάχας Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

15)              

Τροποποίηση προϋπολογισμού και αποδοχή χρηματοδότησης για την κατασκευή του έργου: «Βιολογικός καθαρισμός και κεντρικός αγωγός λυμάτων οικισμών Κασταμονίτσας  – Αμαριανού Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

16)              

Τροποποίηση προϋπολογισμού και ενίσχυση Κ.Α. 7326.002 για το έργο  «Γήπεδο Ποδοσφαίρου Θραψανού» (Α.Μ. 180/2009). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.    

17)              

Τροποποίηση προϋπολογισμού και ενίσχυση κ.α. παλαιάς

οφειλής (8113.002).Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος

κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.    

18)              

Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή Κ.Α. ως παλαιά οφειλή. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

19)              

Έγκριση επιστροφής ποσού 100,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν στην υπήκοο Αλβανίας LEONARD DEDGJONAJ. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

20)            

Έγκριση της υπ’αριθμόν 2/17-08-2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Δημοτικής Κατασκευαστικής Μινώα Πεδιάδας – Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εισηγητής: Ο δ.σ. κ. Μανουράς Αριστείδης.

 

 

21)              

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικού στον Πατσίδερο» (α.μ. 47/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

22)            

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Ευαγγελισμού» (α.μ. 300/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

23)            

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής οδοποιίας Αρκαλοχωρίου (α.μ. 38-2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

24)            

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών της κας Μπατζανακάκη Πελαγίας. Εισηγητής:  ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

Γρηνάκης Γεώργιος