24/10/2011, Δελτίο Τιμών ελαιολάδου της 18ης Οκτωβρίου 2011

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 18ης Οκτωβρίου 2011