1/11/2011,Δελτίο τιμών ελαιολάδου την 1η Νοεμβρίου 2011

Δελτίο τιμών ελαιολάδου της 1ης Νοεμβρίου 2011