11/10/2011, Δελτίο Τιμών ελαιολάδου της 11ης Οκτωβρίου 2011

Δελτίο τιμών ελαιολάδου της 11ης Οκτωβρίου 2011