20-08-2013,Πρόσκληση Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καστελλιανών

ΠρόσκλησηΣυνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής ΚοινότηταςΚαστελλιανών

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου,που θα διεξαχθεί στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Καστελλιανών (πουβρίσκεται στον οικισμό των Κάτω Καστελλιανών) την 24η του μηνόςΑυγούστου του έτους 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00, για τησυζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), ήτοι:

1. Διατύπωση προτάσεων στα πλαίσια της κατάρτισης του τεχνικούπρογράμματος του Δήμου, έτους 2014.

 

Σημείωση :.Της ημερήσιας διάταξης θα προηγηθεί ενημέρωση από τον κ Πρόεδρο.Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΚαστελλιανώνΓρηγόριος Κρασανάκης