14-08-2013,Πρόσκληση Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κασταμονίτσας

ΠρόσκλησηΣυνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής ΚοινότηταςΚασταμονίτσας


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου,που θα διεξαχθεί στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Κασταμονίτσας (πουβρίσκεται στον οικισμό της Κασταμονίτσας) στις 19 του μηνός Αυγούστουτου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψηαποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τιςσχετικές διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), ήτοι:1

. Διατύπωση προτάσεων στα πλαίσια της κατάρτισης του τεχνικούπρογράμματος έτους 2014- ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2014 τουΔήμου μας.

 

Η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΚασταμονίτσαςΚαλαϊτζάκη – Δηλαβεράκη Ειρήνη