10-7-2012, Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης εργασιών στη θέση "Σαραφαλή Μάντρα" της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Αριθμός 633/αρ. πρωτ. 14122/10-07-2012

 

ΘΕΜΑ: Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης εργασιών στη θέση «Σαραφαλή Μάντρα» της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου.

 

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Ζαχαρίας Καλογεράκης έχοντας υπόψη του:

1.Τις διατάξεις του άρθρ.86, Ν.3463/2006 «και του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

2.Τις διατάξεις του Ν.3542/07 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

3.Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας των δημοτικών οδών που βρίσκονται στην  περιοχή Σαραφαλή Μάντρα, θέση Παλιοκάμινο της Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου, της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη Θέση ¨Σαραφαλή Μάντρα¨του Δήμου Αρκαλοχωρίου» (Α.μ. 24/2011) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων για όσο διάστημα απαιτηθεί επί του δημοτικού - αγροτικού δρόμου, που βρίσκεται βορειοδυτικά του προς αποκατάσταση χώρου, από τα όρια της διασταύρωσης, με τον δρόμο που καταλήγει  στα Δημοτικά Σφαγεία, έως τα όρια του οικοπέδου του ΧΑΔΑ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων μπορούν να έχουν πρόσβαση στην περιοχή μέσω αγροτικού δρόμου από τον Οικισμό Μουσούτα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 

 

Κοινοποιείται

1.Δημοτική Αστυνομία

2.Τεχνική Υπηρεσία

3.Ανάδοχο Εργασιών ΙΛΙΑΣ Α.Ε.

4.Αστυνομικό τμήμα Αρκαλοχωρίου.