6-10-2012, Ανάθεση υπογραφής εγγράφων στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και ανάθεσης υπογραφής σε μόνιμους δημοτικούς υπαλλήλους για την έκδοση πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης, δημοτολογίου και θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής.

Ανάθεση υπογραφής εγγράφων στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και ανάθεσης υπογραφής σε μόνιμους δημοτικούς υπαλλήλους για την έκδοση πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης, δημοτολογίου και θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής.