5/8/2011,Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10η Αυγούστου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ευαγγελισμό Καστελλίου (έδρα του Δήμου) στην αίθουσα της ενορίας για να εξετάσομε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1)       

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (α.μ. 02/2011) – απευθείας ανάθεση.

Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

2)     

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 93/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με «Απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Ά εξαμήνου 2011 Δήμου Μινώα Πεδιάδας».

Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

3)     

Προγραμματισμός προσλήψεων καθαριστών – καθαριστριών για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με σύμβαση μίσθωσης έργου. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

4)     

Κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γρηνάκης Γεώργιος.

5)     

Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της «Δημοτικής Κατασκευαστικής Μινώα Πεδιάδας – Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α». Εισηγητής: Ο δ.σ. κ. Μανουράς Αριστείδης.

6)     

Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης  της «Δημοτικής Κατασκευαστικής Μινώα Πεδιάδας – Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α». Εισηγητής: Ο δ.σ. κ. Μανουράς Αριστείδης.

7)     

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές και έκτακτες) της Δημοτικής Κατασκευαστικής Μινώα Πεδιάδας – Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Εισηγητής: Ο δ.σ. κ. Μανουράς Αριστείδης.

8)     

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος. Εισηγητής: Ο δ.σ. κ. Καλογεράκης Γεώργιος.

9)     

Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Τ.Ο.Ε.Β Ινίου – Μαχαιράς –Μοναστηρακίου. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

10)  

Ψήφιση πίστωσης 58.900,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή έτους 2011). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

11)   

Έγκριση συνδρομής σε εφημερίδες έτους 2011. Ψήφιση πίστωσης. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

12)  

Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, ποσού 20.000,00 €.  Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

13)  

Τιμολογιακή Πολιτική Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. για το έτος 2011.

Εισηγητής: Ο δ.σ. κ. Μελεμενής Δημήτριος.

14)  

Παραχώρηση απλής χρήσης ακινήτου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Βόνης στη ποδοσφαιρική ομάδα της Τοπικής Κοινότητας Βόνης. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

15)  

Παραχώρηση απλής χρήσης  ακινήτου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαγγέλου. Έγκριση αλλαγής χρήσης. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

16)  

Έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σε κοινωνική δράση, για λογαριασμό της Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αρκαλοχωρίου. Εισηγητής: ο δ.σ. κ. Χαρουλάκης Νικόλαος.

17)  

Μεταφορά της λαϊκής αγοράς του Αρκαλοχωρίου, από το χώρο που φιλοξενείται σήμερα, στη δημοτική οδό Ροδαμάνθης (από την ιδιοκτησία Πλεύρη Ευαγγέλου έως τη διασταύρωσή της με τη δημοτική οδό Σάββα Πέππα). Εισηγητής:  ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

18)  

Διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην Πλατεία Ελευθερίας της πόλης του Αρκαλοχωρίου, από 06:00 μ.μ. έως και 07:00 π.μ., κατά τους θερινούς μήνες. Ταξινόμηση καθισμάτων στην ίδια πλατεία. Εισηγητής:  ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

19)  

Κατάσχεση χρημάτων δυνάμει της με αρ. 494/1360/464/2011 Διαταγής πληρωμής κατά του Δήμου. Τροποποίηση προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

20)            

Κατάσχεση χρημάτων δυνάμει της με αρ. 1070/3254/1081/2010 Διαταγής πληρωμής κατά του Δήμου. Τροποποίηση προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

21)  

Έγκριση εξόδων που αφορούν στην πραγματοποίηση Καρναβαλικών Εκδηλώσεων 2011 – Ψήφιση πίστωσης. Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

22)            

Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2011 για την ένταξη του έργου: «Βελτίωση δρόμου Πάρτιρα –Αμουργέλες». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

23)            

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2011 για την ένταξη του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις οικισμών (α.μ. 1/2007)». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

24)            

Τροποποίηση προϋπολογισμού και δημιουργία νέου κ.α. για το Πρόγραμμα «ΚΕΡΑΜΕΥΣ». Ψήφιση σχετικής πίστωσης. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

25)            

Τροποποίηση προϋπολογισμού και αποδοχή χρηματοδότησης για την κατασκευή του έργου: «Βιολογικός καθαρισμός και κεντρικός αγωγός λυμάτων οικισμού Σμαρίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

26)            

Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση κ.α. 00-6495.007. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

27)            

Τροποποίηση προϋπολογισμού και δημιουργία νέου κ.α. 00-6492.040 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

28)            

Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση κ.α. 10-6051. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

29)            

Λογιστική τακτοποίηση προϋπολογισμού για το έργο: «Γήπεδο ποδοσφαίρου Θραψανού». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

30)            

Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή κ.α. ως παλαιά οφειλή. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

31)  

Διαγραφή χρέωσης από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ.

Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

32)            

Έγκριση επιστροφής ποσού 1.000,00 € στην Φροσυνάκη Ευπραξία του Γεωργίου. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

33)            

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Θραψανού» (α.μ. 284/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

34)            

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας παλαιού σχολείου Δ.Δ. Αρχαγγέλου». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

35)            

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας δ.δ. Αποστόλων». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

36)            

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου/Ά Φάση». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

37)            

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 20/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

38)            

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση υπαίθριου θεάτρου Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 37/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

39)            

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιϊας Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 38/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

40)            

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναπλάσεις μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου, Σάββα Πέππα και Γρηγορίου Ε’ Δήμου Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 01/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

41)

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση πλατείας παλαιού σχολείου δ.δ. Αρχαγγέλου» (α.μ. 280/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

42)

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «Γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 στο δ.δ. Βόνης» (α.μ. 116/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

43)

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου (13/07/2011). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

44)

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου (18/07/2011). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

45)

Έγκριση μετακίνησης Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Σμαρίου (23/07/2011). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

46)

Έξοδα μετακίνησης – χιλιομετρική αποζημίωση με ιδιωτικό όχημα υπαλλήλων Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

47)

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Παπουτσιδάκη Δημητρίου. Εισηγητής:  ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος. 

48)

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Μπαστουνά Γεωργίου. Εισηγητής:  ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος. 

49)

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Παπαδόπουλου Ιωάννη. Εισηγητής:  ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος. 

50)

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Κανδεράκη Κωνσταντίνου. Εισηγητής:  ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος. 

51)

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών της κ. Μοσχονησώτη Γιασεμή. Εισηγητής:  ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος. 

52)

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών της κ. Πεδιαδιτάκη Άννας. Εισηγητής:  ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος. 

53)

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών της κ. Μπαστουνά Φιλίας. Εισηγητής:  ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Γρηνάκης Γεώργιος